Plechové disky 6½ J x15x5
Značky


Podľa rozteče


Podľa priemeru