Výmena poškodenej pneumatiky zadarmo? S pneumatikami Pirelli žiadny problém

Podmienky a pravidlá Garančného programu Pirelli

Garančný program TYRELIFE

Nové výhody pre držiteľov kariet Tyrelife nájdete na http://www.pzeroclub.sk/sk/garancia-tyrelife/

Pirelli Slovakia, s. r. o. (ďalej Pirelli) a predajcovia súvisiaci s iniciatívou (zoznam príslušných predajcov je publikovaný na http://www.pzeroclub.sk/sk/garancia-tyrelife/) prostredníctvom programu Tyrelife ponúka významné výhody pri nákupe pneumatík Pirelli na vozidlá všetkých nasledujúcich kategórií:

OsobnéSUV/4x4
Winter SottozeroScorpion Ice and Snow
Winter Sottozero Serie 2Scorpion Zero
Winter Snowcontrol Serie 2, 3Scorpion STR
Pzero, Pzero Rosso, Pzero Nero, Pzero SilverScorpion ATR
Cinturato P1, P4, P6, P7Scorpion Verde

PNEUMATIKY PIRELLI S GARANCIOU TYRELIFE KÚPITE V NAŠOM ESHOPE


Program Tyrelife je samostatný a nezlučiteľný s obdobnými iniciatívami firmy Pirelli alebo spoločnosťou Pirelli Group.ROZSAH A PLATNOSŤ

Doba platnosti programu na nákup pneumatík: od 2. 4. 2017 do 31. 12. 2017.

Ponuka platí na nákup najmenej 2 a najviac 4 pneumatík Pirelli uskutočnený u príslušných autorizovaných predajcov.

Program je určený súkromným a firemným používateľom vozidiel.

Spotrebiteľ môže využiť túto ponuku maximálne pri 3 vozidiel, ktorých je vlastníkom.

PODMIENKY

Predajcovia ponúkajúci tento program uskutočnia bezplatnú výmenu alebo poskytnú zľavu na kúpu novej pneumatiky rovnakého typu a rozmeru vtedy, ak by používaná pneumatika/y/ bola/i/ neopraviteľne poškodená/é/ na základe týchto nehôd:

prepichnutie (defekt spôsobený klincom, šraubom, ostrým predmetom)

náraz na chodník alebo inú prekážku (prerazenie oceľových kordov)

požiar

škoda nebola spôsobená úmyselne.

Náhrada alebo uznanie zľavy musia byť žiadané v rámci nasledujúcich limitov a za dodržania týchto podmienok:

Do 5.000 prejazdených kilometrov alebo do 6 mesiacov od zakúpenia 100% náhrada poškodenej/ných/ pneumatiky/ík/ rovnakého typu a rozmeru.

Od 5.001 do 10.000 prejazdených kilometrov alebo od 6 do 12 mesiacov od zakúpenia pneu zľava vo výške 50 % z oficiálnej kalkulačnej ceny poškodenej a nahradenej pneumatiky vo firme Pirelli.

Od 10.001 km do 30.000 prejazdených kilometrov alebo od 12 do 24 mesiacov od zakúpenia zľavy vo výške 25 % z oficiálnej kalkulačnej ceny poškodenej a nahradenej pneumatiky vo firme Pirelli.

ObdobieKilometrový priebehNáhradaHlbka dezénuPoznámka
1-6 mesiacdo 5 000 km100%nie menší 4 mm1. REVÍZIA
6-12 mesiac5 001-10 000 km50%nie menší 4 mm2. REVÍZIA
12-24 mesiac10 001 - 30 000 km25%nie menší 4 mm

1. Vzniknutá škoda nebola spôsobená úmyselne. Garancia sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené vandalizmom, nesprávnym používaním, pri automobilových súťažiach či vadami na častiach automobilu.

2. Garancia je platná iba pri dodržiavaní periodických kontrol (1. REVÍZIA, 2. REVÍZIA), vykonaných u príslušných predajcov tohto programu. Revízie sú prevádzané bezplatne.
1. REVÍZIA pred dosiahnutím 5.000 prejazdených km alebo pred uplynutím 6-tich mesiacov od zakúpenia
2. REVÍZIA od 5.001 do 10.000 prejazdených km alebo pred uplynutím 12-tich mesiacov od zakúpenia pneumatík
Zvyšný vzor (hĺbka dezénu) musí byť vyššia než 4 mm = pneumatiky boli správne používané, za určeným účelom s prihliadnutím k normám a technickej povahe tak, ako ich určuje firma Pirelli a príslušní predajcovia. V prípade nedodržiavania oboch revízií, spotrebiteľ nebude mať žiadny nárok náhrady ani zľavy. Platí vždy prvá dosiahnutá z týchto dvoch podmienok (dosiahnutie prejdených km alebo mesiacov).
Mesiac pred predpokladaným vypršaním termínu pre 1. aj. 2. revíziu Pirelli zašle spotrebiteľovi pripomienkový e-mail.
Prípadné nedoručenie e-mailu neoslobodzuje spotrebiteľa od povinnosti vykonania kontroly. Upozornenie je iba orientačnej povahy, mohlo by taktiež prísť s oneskorením, napríklad - v prípade, že auto prešlo viac km, ako ktoré boli prehlásené pri zakúpení pneumatík, alebo v prípade chýb v komunikačnej sieti.

Dosiahnutie prejazdených 30.000 km alebo 24 mesiacov určuje koniec platnosti garančného programu Tyrelife.

3. Spotrebiteľ odovzdá poškodenú/é/ pneumatiku/y/ príslušnému predajcovi, ktorý ju odstráni podľa platných noriem.

4. Karta Tyrelife nesmie byť zapožičaná ďalším osobám a musí byť predložená pri každej periodickej revízii a pri každej výmene.

5. Predajný doklad ako sprevádzajúci doklad zakúpenia pneumatiky musí byť uschovaný a vždy predložený pri výmene (príloha k formuláru).

6. Tento program je poskytovaný nad rámec zákonnej záruky v prípadoch neopraviteľných a neúmyselne poškodených pneumatík.

7. Pneumatiky, ktoré boli už predmetom náhrady alebo zľavy v rámci programu, nemôžu byť predmetom ďalšej náhrady alebo zľavy.

PIRELLI nenesie v žiadnom prípade zodpovednosť za prácu predajcov, pretože ich činnosť je úplne autonómna. Predajcovia majú plnú zodpovednosť za vykonanú prácu v rámci programu Tyrelife.

Náklady na montáž a vyváženie nahradených pneumatík hradí užívateľ.
Náhrada nezahŕňa náklady na montáž, vyváženie a celkovú servisnú činnosť.

VYUŽIŤ PROGRAM TYRELIFE JE VEĽMI JEDNODUCHÉ, STAČÍ:

1. Zakúpiť minimálne dve pneumatiky Pirelli a uschovať originál daňového dokladu pre prípadné predloženie – pri nákupe uvedených pneumatík dostanete informačný leták s kartou Tyrelife.

2. Aktivovať kartu = vyplniť registračný formulár do 10 dní od dátumu nákupu na www.tyrelife.eu, po úspešnej registrácii obdržíte potvrdzovací email.

3. Vykonávať revíziu v stanovených termínoch.

Využívať výhody poskytnuté týmto programom je teda možné až po aktivácii karty Tyrelife.

ČO ROBIŤ V PRÍPADE ŠKODY:

Predajca po prekontrolovaní platnosti Vašej karty Tyrelife a predložení účtenky, daňového dokladu vykoná náhradu pneumatiky a uzná zľavu pri dodržaní podmienok.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek bez náhrady pravidlá programu zmeniť, či program ukončit.
Platné pravidlá programu sú vždy umiestnené na www.tyrelife.eu.

PODMIENKY PRE POUŽITIE KARTY TYRELIFE K UPLATNENIU ZĽAVY NA ČERPACÍCH STANICIACH ENI

1. Zľava vo výške 0,02 Euro sa dá uplatniť na čerpacích staniciach Eni len po predložení funkčnej karty Tyrelife (čitateľnosť kódu EAN) a okamžitej úhrade pohonných hmôt. Pohonné hmoty je, po predložení karty Tyrelife na čerpacej stanici Eni, možné zaplatiť s využitím zľavy, pričom môžu byť použité tie platobné prostriedky, ktoré daná čerpacia stanica Eni akceptuje (hotovosť, bankomat, platobná karta). Pri platbe pohonných hmôt na uvedenej čerpacej stanici môže byť predložená vždy len jedna karta (bez ohľadu na počet predložených kariet, môže byť poskytnutá zľava tak, ako keby bola predložená iba jedna karta). Čerpanie zľavy na základe karty pri súčasnom použití niektorých druhov platobných kariet (napr. fleetovej karty Routex, UTA, CCS, DKV) a/alebo kombinácia použitia karty s ďalšími výhodami alebo zľavami poskytovanými zo strany Eni sú zakázané.

2. Zľava sa uplatňuje z ceny pohonných hmôt vrátane DPH vykázanej na čerpacích staniciach Eni v SR. Eni si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť / upraviť výšku zľavy. Aktuálna platná zľava, jej výška a možnosť súčasného použitia s ďalšími výhodami alebo zľavami, bude uvedená na stránkach www.tyrelife.eu vždy najneskôr 1 týždeň pred ich platnosťou.

3. Kartou Tyrelife je možné uplatniť vyššie uvedenú zľavu do 13. 06. 2014. Po uplynutí tejto doby, nemôže držiteľ karty vyvodzovať ani uplatňovať žiadny nárok na poskytnutie zľavy akéhokoľvek druhu.

4. Pokiaľ by z akýchkoľvek dôvodov nebolo poskytnutie zľavy na základe predloženia karty možné (predovšetkým z technických dôvodov), nemá záujemca alebo ktorýkoľvek držiteľ karty žiadny nárok na náhradu ani iný nárok – akéhokoľvek druhu – voči spoločnosti Pirelli alebo Eni.

OTÁZKY A ODPOVEDE

Musím zaplatiť nejakú čiastku za aktiváciu programu Tyrelife?
Nie. Pirelli a jeho autorizovaní predajcovia ponúkajú Garančný program Tyrelife svojim zákazníkom zadarmo.

Aké škody kryje program Tyrelife?
Náhodné škody spôsobené neopraviteľným prepichnutím, nárazom na obrubník, chodník a iné prekážky alebo požiarom.

Aké obdobie je garantované programom Tyrelife?
Program rozšírenej garancie sa vzťahuje na obdobie do 2 rokov od zakúpenia pneumatík, ak ste včas registrovaný.

Ako zistím kedy mám vykonať revíziu mojich pneumatík?
Pomôžeme vám tak, že vám ju pripomenieme. V súvislosti s vašim prehlásením o najazdených kilometroch obdržíte e-mail, ktorý vás upozorní na nutnosť vykonania revízie s dostatočným časovým predstihom.

Musím čakať na upozornenie od Pirelli k vykonaniu revízie?
Nie. Musíte vykonať revíziu pred dosiahnutím počtu stanovených km alebo pred vypršaním stanovených limitov od dátumu zakúpenia pneumatík. Môže dôjsť k tomu, že z rôznych príčin správa nemusí byť doručená - výpadky siete, preplnené elektronické pošty atď.

Pokiaľ som majiteľom viac ako jedného vozidla, môžem použiť rovnakú kartu Tyrelife na všetky?
Áno. Karta Tyrelife vám bude odovzdaná vždy, keď namontujete minimálne dve pneumatiky Pirelli na vozidlo, ktoré je vašim majetkom. Do programu sa dajú zapojiť až tri vozidlá, ktoré sú vašim majetkom a maximálne 4 pneumatiky na automobil.

Pokiaľ predám moje vozidlo môžem aj naďalej využívať program Tyrelife?
Karta Tyrelife je vystavená na vaše meno a viaže sa aj k vášmu vozidlu. Pokiaľ predáte vaše auto, program stratí svoju účinnosť. Nový majiteľ vozidla teda nemôže využívať výhod vašej karty.